May 2024

Morning

While nature is in the midst of a green transformation, the academic world is in the midst of the culmination of the learning process. Students are wrapping up their academic efforts, signalling the imminent arrival of the exam season. However, the promise of the holidays shimmers on the horizon like a beacon of respite. In the midst of this seasonal change, a colourful tapestry unfolds, weaving the anticipation of relaxation into the rhythm of academia. 🍃📚

У той час, як природа охоплена зеленими перетвореннями, в академічному світі вирує кульмінація навчального процесу. Школярі завершують свої академічні зусилля, сигналізуючи про неминучий прихід екзаменаційного сезону. Проте, на горизонті мерехтить обіцянка канікул, як маяк перепочинку. Посеред цієї сезонної зміни розгортається яскравий гобелен, вплітаючи передчуття відпочинку в науковий ритм. 🍃📚

Evening

May brings the first breath of summer, a delicate marshmallow that brings with it the promise of warmth and bittersweet notes of introspection. In this symphony of beginnings, May reveals a delicate dance between anticipation and nostalgia, inviting us to enjoy the essence of the first moment of the new season. 🌅💖🌊

Травень приносить перший подих літа, ніжний зефір, що несе з собою обіцянку тепла та гірко-солодкі нотки самоаналізу. У цій симфонії початків травень розкриває делікатний танець між очікуванням і ностальгією, запрошуючи нас насолодитися сутністю першого моменту нового сезону. 🌅💖🌊