червень

Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той, хто вміє ним користуватись.

Григорій Сковорода

Червневий ранок
Кругла Башта, Чигирин, Черкаська обл., 14 ст.

Перша згадка про Чигирин як про козацький зимовник відноситься до першої половини XVI ст. Наприкінці XVI в. Чигирин перетворюється на один із найважливіших центрів непокори та протистояння українського козацтва та селянства шляхетському свавіллю. Це місто в історії України нерозривно пов’язане з ім’ям Б. Хмельницького. Він  укріпив місто, влаштував тут свою резиденцію і фактично перетворив Чигирин на столицю першої української держави.

Після того, як Чигирин став столичним містом нової держави, чигиринська приватна резиденція (двір) Хмельницьких перетворилася на офіційну резиденцію гетьмана як глави цієї новопосталої держави… З історичних джерел відомо, що цей двір правив за резиденцію і наступним гетьманам – І.Виговському, Ю.Хмельницькому, П.Тетері та П.Дорошенку.

На жаль, усі споруди резиденції славного гетьмана були знищені під час руйнування Чигирина турками 1678 року. Дотепер не вдалося знайти жодного зображення гетьманського двору. Проте, на Лівобережній Україні збереглися окремі муровані будинки козацької старшини кінця XVII сторіччя, які можуть бути аналогами для того, аби уявити, який вигляд мав чигиринський палац гетьмана Хмельницького. На сьогодні у Чигирині на місці гетьманського двору створюється історико-архітектурний комплекс «Резиденція Богдана Хмельницького».

І хоча в 1677 році Чигиринська фортеця була відбудована на зразок найновіших оборонних споруд Європи за проектом військового інженера Патріка Гордона, уже в 1678 році вона була знищена в результаті руйнівних турецьких походів на Україну. Наразі автентичною спорудою залишився відбудований бастіон Дорошенка, який був побудований як наріжна частина фортеці для захисту бічних стін.